Vaša SIGURNOST je u našim rukama!

Djelatnosti Instituta Sigurnost

Zaštita i zdravlje na radu podrazumijeva obezbjeđivanje uslova na radu koji ne dovode do povreda, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i koji stvaraju pretpostavke za punu fizičku i psihičku zaštitu zaposlenih.

 

PROGRAM USLUGA INSTITUTA SIGURNOST IZ OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

 

 • IZRADA AKTA O PROCJENI RIZIKA
 • PREGLED I ISPITIVANJE SREDSTAVA ZA RAD

Određena sredstva za rad

Ostala sredstva za rad

Prenosni alat 

Sredstva za rad na gradilištu

 •  PREGLED I ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Neprekidnost zaštitnog provodnika

Mjerenje impedanse sistema uzemljenja

Otpornost izolacije elektro instalacije

Otpor petlje

Otpornost uzemljivača

Otpor izolacije energetskih transformatora

Galvanska neprekidnost

Izjednačavanje potencijala

Napon koraka i dodira

Automatsko isključenje napajanja

Funkcionalnost

Prekostrujna zaštita

Relejna zaštita

Pregled i ispitivanje TS i razvodnih postrojenja

 •  PREGLED I ISPITIVANJE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA

Spoljašnje gromobranske instalacije

Unutrašnje gromobranske  instalacije

Mjerenje otpora uzemljivača

 • ISPITIVANJE SPECIFIČNE OTPORNOSTI TLA
 • PREGLED I ISPITIVANJE PROTIVEKSPLOZIJSKO ZAŠTIĆENIH UREĐAJA I SREDSTAVA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
 • PREGLED I ISPITIVANJE ELEKTROIZOLACIONE OPREME I SREDSTAVA

Elektroizolacione motke

Elektroizolaciona kliješta

Elektroizolacioni indikator napona

Elektroizolacione rukavice

Elektroizolaciona postolja

Elektroizolacione čizme

Elektroizolacione prostirke

Elektroizolacioni šlemovi

Elektroizolacione ploče

 • ISPITIVANJE DIELEKTRIČNE ČVRSTOĆE ULJA
 • ISPITIVANJE ANTISTATIČKIH PODLOGA I PROIZVODA
 • ISPITIVANJE PROVODLJIVIH PODLOGA I PROIZVODA
 • ISPITIVANJE ELEKTROSTATIČKOG POLJA
 • ISPITIVANJE IZOLACIJE CISTIJERNI I CJEVOVODA
 • MJERENJE KONCENTRACIJE EKSPLOZIVNIH GASOVA
 • PREGLED I ISPITIVANJE VENTILA BEZBJEDNOSTI
 • ISPITIVANJE ČELIČNIH UŽADI ZA ŽIČARE I SKI LIFTOVE METODOM BEZ RAZARANJA
 • ISPITIVANJE RADNE SREDINE

FIZIČKE ŠTETNOSTI

Ispitivanje buke

Ispitivanje vibracija (humane/šaka-ruka i čitavog tijela)

Ispitivanje osvijetljenosti

Ispitivanje prašine (težinska i broj čestica)


MIKROKLIMA

Ispitivanje temperature

Ispitivanje relativne vlažnosti

Ispitivanje brzine strujanja vazduha

 

ŠTETNA ZRAČENJA (NEJONIZUJUĆA)

Ispitivanje UV zračenja

Ispitivanje IC zračenja

Ispitivanje elektromagnetnih zračenja

 • ISPITIVANJE VIBRACIJA NA MAŠINAMA
 • IZRADA ELABORATA O TEHNIČKOJ OPREMLJENOSTI OBJEKATA
 • IZRADA ELABORATA O PRIPREMNIM RADOVIMA
 • OSTALI POSLOVI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad

Inženjering i projektovanje

Konsalting

Izrada Programa o osposobljavanju zaposlenih

Revizija - ocjena tehničke dokumentacije sa aspekta zaštite i zdravlja na radu

Obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu

Izrada Projekata svijetlećih reklama

Učestvovanje u tehničkom pregledu objekata

Vještačenje povreda na radu

Izrada Uputstava za siguran i bezbjedan rad

Izrada Plana mjera zaštite i zdravlja na radu 

Izrada Elaborata o rušenju objekata

Izrada projekata za montažne skele

 


Adresa

City kvart,
81000 Podgorica

Pogledaj na Google Mapi

Kontakt

Telefon: +382 (0) 20 625 134
Mobile: +382 (0) 69 055 242

Email:

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00h
Subota - Nedjelja: Ne radimo.