Vaša SIGURNOST je u našim rukama!

Djelatnosti Instituta Sigurnost

Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mjera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom.

 

PROGRAM USLUGA INSTITUTA SIGURNOST IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

 

NORMATIVNA AKTA

 • izrada Pravilnika o zaštiti od požara (Opšti akt zaštite i spašavanja)

 • izrada Programa zaštite od požara

 

STRUČNI I DRUGI POSLOVI ZAŠTITE OD POŽARA

 • pružanje konsultantskih usluga za potrebe obavljanja stručnih poslova u oblasti zastite od požara

 • izrada Planova evakuacije (tekstualni i grafički dio)

 

ZAPOSLENI

 • osposobljavanje zaposlenih iz oblasti zaštite od požara sa provjerom znanja

 • sprovođenje vježbe evakuacije sa izradom izvještaja

  

PREGLEDI I ISPITIVANJA SA ASPEKTA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 • pregled i ispitivanje sistema i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara

 • pregled i ispitivanje instalacija hidrantske mreže (unutrašnji i spoljašnji hidranti, hidrantska crijeva)

 • ispitivanje i mjerenje zaštitnog sloja protivpožarnih namaza i premaza

 • pregled i ispitivanje sistema i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova i drugih štetnih gasova

 • periodični pregledi i ispitivanja stabilnih instalacija za gašenje požara (Sprinkler, Ansul i sl.)

 • pregled i ispitivanje evakuacione i panic rasvjete

 • pregled i ispitivanje sistema za odvođenje dima i toplote

 • termovizijski pregledi i ispitivanja

 • ispitivanje čujnosti sistema za obavještavanje i uzbunjivanje

 

UPUTSTVA I ODLUKE

 • izrada uputstava i znakova iz oblasti zaštite od požara

 • izrada odluka o imenovanju lica za zaštitu od požara i evakuaciju

 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZAŠTITE OD POŽARA

 • tenderi - pružanje usluga za fazu zaštite od požara

 • izrada Elaborata/Projekata zaštite od požara

 • Revizija Elaborata/Projekata zaštite od požara

 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZAŠTITE i SPAŠAVANJA

 • izrada Preduzetnih planova zaštite i spašavanja (požari, zemljotresi, poplave, klizišta i odroni, tehničko-tehnološke nesreće, hemijski i biološki rizici)

 • izrada Opštinskih planlanova zaštite i spašavanja

 • izrada Akustične studije

 • izrada procjene rizika od katastrofa

 • izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa

Adresa

City kvart,
81000 Podgorica

Pogledaj na Google Mapi

Kontakt

Telefon: +382 (0) 20 625 134
Mobile: +382 (0) 69 055 242

Email:

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00h
Subota - Nedjelja: Ne radimo.