Vaša SIGURNOST je u našim rukama!

Djelatnosti Instituta Sigurnost

Zaštita životne sredine podrazumijeva skup različitih postupaka i mjera koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine s ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Ekološka odbrana je multidisciplina i treba da predstavlja trajnu obavezu svih članova društva.

 

PROGRAM USLUGA INSTITUTA SIGURNOST IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

 • MJERENJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
 • ORGANIZOVANJE UGRADNJE LIMITATORA ZVUKA SA MJERENJEM BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
 • KONSALTING I OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • IZRADA ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • IZRADA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • IZRADA ELABORATA O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA BEZBJEDAN SMJEŠTAJ I ČUVANJE ORUŽJA I MUNICIJE
 • IZRADA PROJEKATA I ELABORATA ZVUČNE IZOLACIJE OBJEKATA
 • IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJEM OPASNIM OTPADOM
 • IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJEM GRAĐEVINSKIM OTPADOM
 • IZRADA PROGRAMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • IZRADA ESIA  (za međunarodne finansijske institucije)
 • IZRADA ESHS (za međunarodne finansijske institucije)
 • IZRADA EIA    (za međunarodne finansijske institucije)
 • IZRADA PLANA PREVENCIJE OD UDESA - SEVESO POSTROJENJA
 • IZRADA PLANA ZAŠTITE OD UDESA - SEVESO POSTROJENJA
 • IZRADA IZVJEŠTAJA O BEZBJEDNOSTI - SEVESO POSTROJENJA
 • EKSTERNA EDUKACIJA KADRA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Adresa

City kvart,
81000 Podgorica

Pogledaj na Google Mapi

Kontakt

Telefon: +382 (0) 20 625 134
Mobile: +382 (0) 69 055 242

Email:

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00h
Subota - Nedjelja: Ne radimo.