Aparat je namijenjen za mjerenje temperature mjerne površine.
Detector u aparatu sabira energiju koju površina emituje ili odbija od okoline.

Prenosni mjerač gasa za neprestano praćenje koncentracija određenih Eksplozivnih
gasova u okolnom vazduhu određenog prostora (rezervoari goriva, radon mjesto i sl.)
Mjerno područje od  -25 C do +50 C

Mjerni instrument Tip: BK 2250  BRUEL&KJAER , mjernog opsega (20 – 140 dB).

Mjerni instrument  za mjerenje humanih vibracija Tip: 4447 BRUEL&KJAER.
Mjeri opšte vibracije-čitavog tijela
Mjeri  vibracije- šaka-ruka