Institut ‚‚SIGURNOST" DOO Podgorica datira od 1993. godine sa timom visoko obrazovanih stručnjaka. Zahvaljujući permanentnom razvoju ima širok program iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine.

Za obavljanje svojih poslova posjeduje najsavremeniju opremu, znanje i ovlašćenja nadležnih ministarstava i to:

  • Ministarstva privrede Crne Gore;
  • Ministarstva zdravljaCrne Gore i
  • Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore.

U cilju obezbjedjenja kvaliteta i poboljšanja naših usluga, potpisali smo Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa:

  • Institut za nuklearne nauke ‚‚Vinča" - Beograd, Sporazum o zajedničkom nastupu u obavljanju poslova zaštite od zračenja br. 4/606-1;
  • Institut ‚‚1 maj" Niš, Ugovor o dugoročnoj tehničkoj saradnji, br. 40-2259-1;
  • Fakultetom zaštite na radu u Nišu, Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, br. 01-387/1;
  • JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore - Podgorica, Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, br. 0015-8907.