Zakon o zaštiti i zdravlju na radu, član 17. („Sl.list RCG“, br. 34/14 i 44/18)  i  Pravilnik o načinu i postupku procjene rizika na radnom mjestu („Sl.list RCG“, br. 43/07), obavezuju poslodavce i daju smjernice za procjenu rizika na radnim mjestima i u radnoj sredini.

Procjena rizika je sistematsko evidentiranje i procjenjivanje svih faktora u procesu rada sa ciljem da se utvrde mogući uzroci nastanka povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja u vezi sa radom i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika. Dakle, procjena rizika odgovara na četiri ključna pitanja:

 

1. Koje su opasnosti prisutne na radnom mjestu?
Odgovor na ovo pitanje je prepoznavanje opasnosti.

2. Kakvo oštećenje zdravlja može nastati djelovanjem utvrđene opasnosti?
Odgovor na ovo pitanje utvrđuje vrstu povrede, profesionalne bolesti i bolesti vezane sa radom, njihovu težinu i posledicu na radnu sposobnost zaposlenih.

3. Kolika je vjerovatnoća da se opasnost pojavi u obliku pojave povrede na radu, profesionalne bolesti ili bolesti u vezi sa radom?
Odgovor na ovo pitanje proizilazi iz poznavanja radnog postupka, intenziteta opasnosti i štetnosti, trajanja izloženosti i primjene mjera zaštite i zdravlja na radu.

4. Koliki je stepen rizika oštećenja zdravlja?
Kombinacijom vrste i težine oštećenja zdravlja i vjerojatnoće da se oštećenje dogodi dobija se stepen rizika oštećenja zdravlja.

   

Akt o procjeni rizika je akt koji sadrži opis procesa rada sa procjenom (ocjenom) rizika od povreda ili oštećenja zdravlja na radnom mjestu i kojim se utvrđuju mjere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbjednosti i zaštite i zdravlja na radu.

Akt o procjeni rizika  sadrži, naročito:

  • opšte podatke o poslodavcu,
  • podatke o postojećem stanju (korišćenje proizvodnih i drugih kapaciteta),
  • procjenu rizika (način i postupak),
  • plan mjera za sprečavanje, otklanjanje ili smanjenje nivoa rizika,
  • zaključak,
  • izmjene i dopune akta o procjeni rizika.