Vaša SIGURNOST je u našim rukama!

Akt o procjeni rizika

Procjena rizika predstavlja sistematsko evidentiranje i procjenjivanje svih faktora u procesu rada sa ciljem da se utvrde mogući uzroci nastanka povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja u vezi sa radom i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.

Zakon o zaštiti i zdravlju na radu, član 17. („Sl.list RCG“, br. 34/14 i 44/18)  i  Pravilnik o načinu i postupku procjene rizika na radnom mjestu („Sl.list RCG“, br. 43/07), obavezuju poslodavce i daju im smjernice da izvrše procjenu rizika na radnim mjestima i u radnoj sredini, što ima za cilj izradu Akta o procjeni rizika.

Da bi se došlo do objektivne i relevantne procjene rizika najčešće se pribjegava principu odgovora na četiri ključna pitanja.

 1. Koje su opasnosti prisutne na radnom mjestu?
  Kao odgovor na ovo pitanje nameće se prepoznavanje opasnosti.
 2. Kakvo oštećenje zdravlja može nastati djelovanjem utvrđene opasnosti?
  Odgovor na ovo pitanje utvrđuje vrstu povrede, profesionalne bolesti i bolesti vezane sa radom, njihovu težinu i posledicu na radnu sposobnost zaposlenih.
 3. Kolika je vjerovatnoća da se opasnost pojavi u obliku pojave povrede na radu, profesionalne bolesti ili bolesti u vezi sa radom?
  Odgovor na ovo pitanje proizilazi iz poznavanja radnog postupka, intenziteta opasnosti i štetnosti, trajanja izloženosti i primjene mjera zaštite i zdravlja na radu.
 4. Koliki je stepen rizika oštećenja zdravlja?
  Kombinacijom vrste i težine oštećenja zdravlja i vjerojatnoće da se oštećenje dogodi dobija se stepen rizika oštećenja zdravlja.

Akt o procjeni rizika kao završni dokument sadrži opis procesa rada sa procjenom (ocjenom) rizika od povreda ili oštećenja zdravlja na radnom mjestu, u njemu su utvrđene mjere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbjednosti i zaštite i zdravlja na radu.

Stručni tim Instituta SIGURNOST pružiće vam vrlo ekspeditivno uslugu izrade Akta o procjeni rizika u zakonskim okvirima po najsavremenijim metodama.

Važno je napomenuti da je svaki pravni subjekat koji već posjeduje Akt o procjeni rizika dužan da izvrši djelimičnu ili potpunu izmjenu kada mjere zaštite nisu odgovarajuće, u slučaju rekonstrukcije i reorganizacije procesa rada, u slučaju teških i smrtnih povreda na radu, u slučaju promjene i proširenja djelatnosti, na osnovu naloga inspektora rada i u slučaju izmjena propisa.

Budimo odgovorni, smanjimo rizik!

 

Adresa

City kvart,
81000 Podgorica

Pogledaj na Google Mapi

Kontakt

Telefon: +382 (0) 20 625 134
Mobile: +382 (0) 69 055 242

Email:

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00h
Subota - Nedjelja: Ne radimo.