Vaša SIGURNOST je u našim rukama!

Ispitivanje uslova radne sredine
i sredstava za rad

 

 ISPITIVANJE USLOVA RADNE SREDINE

Uslove radne sredine, na radnim mjestima i u radnim i pomoćnim prostorijama vaše kompanije, potrebno je uskladiti sa propisanim mjerama zaštite i zdravlja na radu i obezbjediti da zadovolje zahtjeve djelatnosti koja se obavlja, a sve sa ciljem zaštite zaposlenih od profesionalnih oboljenja i bolesti rada.

Vi kao Poslodavac imate obavezu da obezbijedite zaposlenima obavljanje radnih aktivnosti na bezbjedan i zdrav način, kao i da ispitani parametri uslova radne sredine na njihovim radnim mjestima budu u dozvoljenim granicama.

Parametri koji čine uslove radne sredine su:

 • Fizičke štetnosti (ispitianje buke, vibracija, osvijetljenosti, kao i ispitivanje prašine fizičkog porijekla),
 • Hemijske štetnosti,
 • Štetna nejonizujuća zračenja (ispitivanje IC, UV i elektromagnetnih zračenja) kao i štetna jonizujuća zračenja,
 • Biološke štetnosti (ispitivanje virusa, bakterija, parazita, gljiva, plesni i drugih materija organskog porijekla),
 • Eksplozivna atmosfera,
 • Azbest,
 • Mikroklimatski uslovi (ispitivanje temperature, brzine strujanja vazduha i relativne vlažnosti vazduha)

Pravilnikom predviđeni rok za prvo ispitivanje uslova radne sredine je u godini dana od puštanja objekta u rad, izmjene tehnološkog procesa, rekonstrukcije investicionog objekta i sl. Za periodično ispitivanje propisan je rok od pet odnosno šest godina (mikroklimatski uslovi) od prethodnog ispitivanja.

Kako bismo zadovoljstvo korisnika zadržali na visokom nivou Institut je razvio sopstveno softversko rješenje koje nam omogućava pouzdanije rezultate i lakše praćenje ispitanih parametara.

PREGLED I ISPITIVANJE SREDSTAVA ZA RAD

S obzirom na ekspanziju investicija posebno u građevinskom sektoru, javila se povećana potreba za ispitivanjem sredstava za rad, kako bi se smanjio rizik zaposlenih na radnim mjestima. .

Srestvo za rad, po definiciji, je svako postrojenje, mašina, oruđe, oprema, alat i drugo na kojem je zaposleni izložen povređivanju.

Važno je napomenuti da sredstva za rad mogu da budu sa povećanim opasnostima za život i zdravlje zaposlenih i njih kategorišemo u određena sredstva za rad. Takođe postoje i sredstva za rad koja ne predstavljaju povećanu opasnost po život i zdravlje zapolenih koja svrstavamo u ostala sredstva za rad.

U cilju održavanja njihove bezbjednosti za rad, kao i smanjenju rizika po zaposlene, sredstva podliježu pregledu i ispitivanju, i to:

 • prije puštanja u rad,
 • prije puštanja u rad poslije udesa odnosno havarije,
 • poslije izvršene rekonstrukcije,
 • poslije izvršenog generalnog remonta,
 • poslije premještanja na druge temelje odnosno lokacije i
 • periodično u određenim pravilnicima definisanim rokovima.

 

 

 

 

 

Adresa

City kvart,
81000 Podgorica

Pogledaj na Google Mapi

Kontakt

Telefon: +382 (0) 20 625 134
Mobile: +382 (0) 69 055 242

Email:

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00h
Subota - Nedjelja: Ne radimo.