Vaša SIGURNOST je u našim rukama!

Osposobljavanje zaposlenih

 

Tokom permanentnog razvoja Institut se istakao kao prepoznatljiv faktor na tržištu u edukaciji i osposobljavanju zaposlenih iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine. Osposobljavanje i  provjera osposobljenosti zaposlenih zakonska je obaveza i dužnost svakog Poslodavca. 

OSPOSOBLJAVANJE I PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI ZA BEZBJEDAN RAD - ZZNR

Kao jedna od obaveza Poslodavca je da obezbjedi da svaki zaposleni bude teorijski i praktično osposobljen za bezbjedan rad na svom radnom mjestu. Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad vrši se prilikom zasnivanja radnog odnosa, raspoređivanja zaposlenih na druga radna mjesta, uvođenja novih tehnologija u kompaniji, uvođenjem novih sredstava za rad ili zamjenom već postojećih, promjenom procesa rada i ponovnim raspoređivanjem na rad poslije odsustvovanja koje je trajalo duže od godinu dana. Poslodavac je dužan da prethodno donese Program na osnovu koga će se izvršiti osposobljavanje i provjera znanja zaposlenih. 

Po završetku teorijskog i praktičnog osposobljavanja, stručna komisija Instituta SIGURNOST izvršiće provjeru stečenog znanja zaposlenog putem testa. S obzirom na način na koji je test koncipiran, neophodno je imati 80% tačnih odgovora da bi se smatralo da je kandidat položio.

Kao epilog, nakon izvršene provjere znanja izdaje se Uvjerenje i Zapisnik o osposobljenosti za siguran i bezbjedan rad potpisan od strane članova stručne komisije Instituta.

 

 

OBUKA ZAPOSLENIH ZA ZAŠTITU OD POŽARA - ZOP

Kao i u prethodnoj oblasti, obuka zaposlenih sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela.

Teorijski dio obuke izvodi se metodom samoobrazovanja putem Priručnika pripremljenih od strane Instituta, a prilagođenih radnom mjestu zaposlenog.

Praktični dio obuke sprovodi stručni tim Instituta i  sastoji se u pokaznom demonstriranju načina upotrebe raspoloživih sredstava i opreme za gašenje požara, koje posjeduje vaša kompanija, a koje zaposleni može imati na raspolaganju u okviru radnog mjesta.

Nakon završene praktične obuke, pristupa se popunjavanju testa provjere znanja, čime se uspješno riješenim testom smatra onaj u kome je zaposleni sakupio najmanje 80% pozitivnih odgovora. Shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju Institut SIGURNOST kao ovlašćena organizacija ima obavezu da izda Zapisnik o izvršenoj obuci, čija se provjera znanja obavlja jednom godišnje na zahtjev klijenta.

EDUKACIJA ZAPOSLENIH IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE -ZŽS

Dugogodišnje iskustvo ispitivača u laboratoriji za ispitivanje Instituta SIGURNOST akreditovanoj po standardu MEST EN ISO/IEC 17025 svrstalo ih je u odlične edukatore iz oblasti zaštite životne sredine. U proteklom periodu najveća potreba iskazala se u eksternim obukama stručnog kadra kako naših partnera tako i drugih akreditovanih organizacija, što nam je dalo dodatnu satisfakciju za unapređenje ove oblasti. 

 

 

 

Adresa

City kvart,
81000 Podgorica

Pogledaj na Google Mapi

Kontakt

Telefon: +382 (0) 20 625 134
Mobile: +382 (0) 69 055 242

Email:

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00h
Subota - Nedjelja: Ne radimo.